Preview Mode Links will not work in preview mode

Ruvarpodden - en podd om längtan


Barnlöshet är mycket vanligare än man tror, även bland unga friska par, och många går igenom flera IVF-behandlingar och långa processer för att bli föräldrar. Här är en podd där vi, två tjejer i 30-årsåldern berättar om våra och våra mäns erfarenheter och känslor kring barnlängtan, barnlöshet, och IVF - och bjuder in kända som okända personer att göra samma sak.

Dec 21, 2017

Inför IVF genomgår par en infertilitetsutredning, där läkare undersöker varför man inte kunnat få barn på egen hand. Här är vår berättelse om vårt första besök på kliniken.